Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Normas internacionais

Principios Internacionais

A Declaración de Principios Internacionais co obxectivo de servir como base para a normalización internacional de catalogación, substitúe e amplía os Principios de París aprobados en 1961, tras un proceso iniciado no 2003 para contextualizar os catálogos pensando nas necesidades dos usuarios do OPAC.

Declaración de Principios de Catalogación, París 1961 (pdf, 27,6 Kb)

Declaración de Principios Internacionais de Catalogación (pdf, 101 Kb)

Declaración de Principios Internacionais de Catalogación (outras linguas)separador

ISBD

International Standard Bibliographic Description. A Descrición Bibliográfica Internacional Normalizada pretende servir como norma principal para a promoción do control bibliográfico universal e para que a información bibliográfica básica de todos os recursos publicados en todos os países se encontre dispoñible universal e rapidamente.  

ISBD

Formatos MARC

Machine Readable Cataloging. O formato MARC ou Catalogación Lexible por Máquina permite o intercambio de información, o acceso a catálogos colectivos e a catalogación compartida entre bibliotecas.

MARC 21

UNIMARC

IBERMARC

IBERMARC

Modelos conceptuais

Os modelos desenvolvidos pola IFLA teñen como obxectivo identificar as relacións entre unha obra e o seu autor.

FRAD en español (pdf, 472 Kb)

FRSAD en español (pdf, 1,82 mb)

FRBR en español (pdf, 1,69 Mb)separador

FRBR en inglés (pdf, 1,27 Mb)separador

FRSAD (pdf, 3,26 Mb)separador

UNICODE

Estándar de codificación de caracteres deseñado para facilitar o tratamento informático, transmisión e visualización de textos de múltiples linguaxes e disciplinas técnicas ademais de textos clásicos de linguas mortas. Unicode proporciona un número único para cada carácter, sen importar a plataforma, o programa ou o idioma.

Xogo de caracteres: Unicodeseparador

Metadatos

Listaxe de diferentes modelos de metadatos que permiten a codificación de información para facilitar a súa posterior busca e recuperación.

Metadatos

Resultados: 7 registros encontrados
  • pag 1 de 2
  •