Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Formato IBERMARC

El format IBERMARC segueix el format MARC en les seves línies generals i en la seva filosofia i s'aparta d'ell en alguns punts concrets relatius, sobretot, a la pràctica catalogràfica tradicional espanyola. Un registre IBERMARC es compon de tres elements: l'estructura del registre, els identificadors de contingut i el contingut del registre.